Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMIN

REGULAMIN INSTYTUTU ZDROWIA I URODY YASUMI GRUDZIĄDZ

Zakup usług oferowanych przez Instytut Zdrowia i Urody Yasumi, a także samo przystąpienie od korzystania z usług, są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Zdrowia i Urody Yasumi oraz zapoznał się i akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, właściciele, dyrekcja, pracownicy Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia lub mienia powstałe na terenie Instytutu w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy. 
Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą Managera Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi.
Instytut Zdrowia i Urody Yasumi jest strefą ciszy i relaksu. Personel Instytutu ma prawo wyprosić Gości, którzy nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub
w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych Gości przebywających na terenie Instytutu.

Rezerwacje zabiegów w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi dokonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykwalifikowany Personel udzieli wszelkich informacji dotyczących oferty Instytutu oraz doradzi przy wyborze zabiegów.
Młodzież do lat 16 może korzystać z usług Instytutu tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci i młodzież mogą korzystać z zabiegów wyraźnie do nich skierowanych poprzez określenie wieku.
W przypadku braku rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
Rezerwacja wykonania usługi w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi następuje po sprawdzeniu przez Personel Instytutu danego terminu i potwierdzeniu rezerwacji dokonywanej słownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź SMS.
Rezerwacja usługi w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi jest ważna maksymalnie przez 15 minut po umówionym terminie.
W przypadku spóźnienie się Gościa powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji, Instytut Zdrowia i Urody Yasumi zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji bądź skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.
Zalecamy przybycie do Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi bez biżuterii i przedmiotów wartościowych. W innym przypadku Goście zostaną poproszeniu o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem. Instytut Zdrowia i Urody Yasumi nie ponosi odpowiedzialności za elementy biżuterii pozostawione w szatni lub w gabinecie.
Instytut Zdrowia i Urody Yasumi to strefa ciszy, w trosce o relaks Goście proszeni są o nieprzynoszenie telefonów komórkowych na zabiegi lub ich wyłączenie przed zabiegiem.

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji na 24 godziny przed planowaną godziną zabiegu bez ponoszenia kosztów. W przypadku anulowania zabiegu na 12 godzin przed planowaną wizytą Instytut zastrzega sobie prawo do obciążania klienta 50 % wartości zabiegu. Jeżeli anulowanie nastąpi w czasie krótszym niż 5 godzin od momentu planowanego zabiegu Instytut zastrzega sobie prawo do obciążenia 100 % wartości zabiegu. W przypadku osób posiadających bony podarunkowe o powyższe wartości będą pomniejszane wartości bonów.

Instytut Zdrowia i Urody Yasumi zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, grafiku zajęć odbywających się w Instytucie, z przyczyn niezależnych, jak np. siła wyższa czy problemy techniczne.
Instytut Zdrowia i Urody Yasumi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie Instytutu.
Zaleca się przebranie w kabinach przebieralni i pozostawienie rzeczy osobistych w przeznaczonych do tego szafkach. Kluczyk do szafki należy zabrać ze sobą.
Wszystkie rzeczy osobiste muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu Instytutu. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu Instytutu. Jeżeli Personel Instytutu znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w Recepcji Instytutu przez 3 dni.
Zużyte ręczniki oraz szlafroki Goście proszeni są pozostawiać w wyznaczonych do tego koszach lub w Recepcji Instytutu.
Goście Instytutu zobowiązani są do noszenie stosowanego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego terenie.
Na terenie Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi obowiązuje zakaz:
a) palenia tytoniu
b) spożywania alkoholu
c) wnoszenia opakowań szklanych
d) używania narkotyków i innych środków odurzających itp.
e) wprowadzania zwierząt
f) handlu i akwizycji
g) naklejania i pozostawiania reklam
h) wynoszenia wyposażenia Instytutu poza jego teren.

Do Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi nie będą wpuszczane:
a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
c) dla których wykonanie zabiegu w Instytucie może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia,
d) których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Gości lub pracowników Instytutu,
e) których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm.

Goście naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwani z obiektu Instytutu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu lub zabiegów.
Przeciwskazania do zabiegów w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi:
a) Ogólne przeciwskazania do zabiegów kosmetycznych na twarz, dłonie, stopy:
grzybice
stany zapalne, ropne, alergiczne
świeże blizny
nietypowość płytki paznokciowej
pęknięcia naskórka pomiędzy palcami
niezagojone rany
brodawki
metalowe implanty w ciele
zmiany dermatologiczne rozsiane lub ropne
ciąża
skóra trądzikowa jako przeciwskazanie do niektórych zabiegów
uczulenie na składniki zawarte w preparatach
nadwrażliwość skóry
rozrusznik serca jako przeciwskazanie do niektórych zabiegów
epilepsja
choroby żył
Zakres w/w przeciwskazań obejmuje wszystkie zabiegi kosmetyczne na stopy i dłonie oraz zabiegi na twarz dostępne w ofercie Instytutu.

b) Ogólne przeciwskazania do masażów i zabiegów na ciało:

wady serca
rozrusznik serca, endoprotezy
zaawansowana choroba nadciśnieniowa
czas menstruacji
ciąża w pierwszym i ostatnim trymestrze, karmienie piersią
zapalenie żył, duże żylaki i tętniaki
nowotwory złośliwe i niezłośliwe
choroby narządów wewnętrznych
zmiany dermatologiczne
krwotoki i tendencje do ich występowania
ostre i podostre stany zapalne
przerwanie ciągłości skóry
wczesne okresy po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach
świeże zakrzepy
choroby reumatyczne
epilepsja
cukrzyca
Zakres w/w przeciwskazań obejmuje wszystkie zabiegi na ciało i masaże.

Przed przystąpieniem do zabiegu w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi Goście zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do wybranych przez siebie zabiegów.
Wszelkie nieprawidłowości, uwagi, usterki, które mogą mieć wpływ na eksploatację Instytutu i jakość świadczonych w nich usług uprzejmie prosimy zgłaszać Personelowi Instytutu.
Obiekt Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Instytutu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.
W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.

Regulamin obowiązujący w Strefie Spa – Sauna

Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.
Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.
Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku. 
Goście korzystający z sauny proszeni są o noszenie antypoślizgowego obuwia.
Osobom korzystającym z sauny zabrania się zachowywania się w sposób nieobyczajowy lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.
Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunie jest zabronione.
Przebywając w saunie zawsze należy być okrytym ręcznikiem.
Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
Goście korzystają z sauny na własną odpowiedzialność.
Zabrania się korzystania z sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Goście naruszający porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwani z sauny oraz z terenu Instytutu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

Regulamin obowiązujący w Strefie Spa - Jacuzzi

Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
Wchodzić do wanny jacuzzi można tylko trzymając się jednocześnie poręczy.
Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
Osobom korzystającym z jacuzzi zabrania się zachowywania się w sposób nieobyczajowy lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Korzystanie z jacuzzi dozwolone jest jedynie w stroju kąpielowym – dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno-moralne, nie powinien posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia jacuzzi.
Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
Goście korzystają z wanny jacuzzi na własną odpowiedzialność.
W przypadku zanieczyszczenia wody w jacuzzi przez osoby korzystające, mogą zostać one obciążone karą pieniężną w wysokości 100 zł.
Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Goście naruszający porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwani z wanny jacuzzi oraz z terenu Instytutu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem